Platsen för datacentret används också av en tele- och internetoperatör och uppfyller de krav som Transport- och kommunikationsverket Traficom ställer på teleoperatörer,  både när det gäller utrymmen och tjänster. Platsen för datacentret passar utmärkt för dig som behöver Co-Location-tjänster eller molnbaserade lösningar i mindre skala. För att skapa en redundant lösning är det också möjligt att kombinera detta datacenter med någon av North Shores andra datacenter.

North Shore AH3

Information och tekniska detaljer

Energi

Inkommande kapacitet med extensioner (MVA):

Alternativ för redundans: Dubbla kraftledningar (20kV)

Backup-generatorer:

Stationär dieselgenerator (500kVA/240kW) med 6000 liter bränsle på plats

Sekundär stationär dieselgenerator (kVA/kW)

UPS-kapacitet: 2 x 80kW (modulär utbyggbar)

Kommentarer om energilösningarna:

Dubbla kraftledningar (20 kV) med lokal transformator (315kVA) på plats.

Dubbel strömförsörjning (48VDC) med stationärt batterisystem tillgängligt på plats.

Alla kraftlösningar är modulära och kan byggas ut enligt kundens behov.

Kylning

Typ av kylning: luft

PUE-tal (medeltal per månad och år):

Redundans:

Kommentarer om kylningslösningarna:

174 kW kostnadsfri kyleffekt + kompressorer. 2 x 100 kW backup-kompressorer.

Anslutningsalternativ

Dessa leverantörer erbjuder anslutningar:

  • JNT
  • Telia
  • Elisa
  • FNE
  • Cinia

Övriga leverantörer:

Kommentarer om anslutningstjänster för Co-Location:

Alla större anslutningsleverantörer finns tillgängliga på plats.

Säkerhet

Övervakningssystem:

Videoövervakning både utanför och inne i datacentret

Inbrottslarm

Fysisk säkerhet:

Åtkomstkontroll: system för åtkomstkontroll i användning

Brandklassade väggar: Väggarna i datacentret uppfyller åtminstone den brandtekniska klassen EI60.

Kommentarer om säkerhetsinformation:

Säkerheten förbättras ytterligare med hjälp av tjänster från ett anlitat övervakningsföretag.

Brandskydd

Typ av brandskyddssystem:

Branddetekteringssystem

Argon gassläcksystem

Co-location tjänsteerbjudande

Tillgängligt utrymme: 250 m2

Rackar och sviter: tillgängliga

Ledigt utrymme: finns

Remote Hands-tjänster: tillgängliga dygnet runt

Mer information om tjänsteerbjudandet Co-Location:

Allmän information

Ägare: JNT (Jakobstadsnejdens Telefon Ab)

Adress: Alholmsgatan 3, 68600, Jakobstad, Finland

GPS-koordinater: 63.6756272, 22.7048481

Dokument/ bilagor: