hssmedia

”Vi är helt beroende av att vår servermiljö fungerar, då den driver våra tidningar Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. För ett tag sedan behövde vår serverplattform förnyas och vi valde då att flytta ut den helt. Vi är väldigt nöjda med supporten och att slippa underhålla egna servrar med allt vad det innebär.”

Mika Suomalainen – IT-Manager, HSS Media
christoffer-bjorkskog

Vi använder kontinuerlig integrering och behöver kunna lansera med ett kommando. Inga tidigare leverantörer erbjöd den service vi behövde och mycket tid gick åt till serverundehåll. Efter att vi överlät serverhanteringen kunde vi fokusera våra tech-resurser bättre. Vi har flera gånger imponerats över servicenivån och hur snabbt det gått från beställning till implementation.

Christoffer Björkskog, Senior Developer, Genero

Remote Hands – När du inte själv kan vara på plats

Vi vet att du och ditt företag har bättre saker för er än att själva underhålla, utföra reparationer och övrigt manuellt arbete som era servrar kräver. Just därför finns vår Remote Hands-tjänst till för dig. Via tilläggstjänsten Remote Hands kan våra Co-location-kunder smidigt välja att låta våra experter ta hand om allt manuellt arbete såsom fysiska installationer, kopplingsarbete samt underhåll och reparationer. På det här sättet frigör du tid och resurser och kan istället fokusera helhjärtat på din kärnverksamhet.

North Shores egna experter utför reparationsarbeten, fysiska installationer och kopplingsarbeten i alla våra datacenter. Vi utför dessutom enklare uppgifter och reparationer i kundens egen utrustning enligt överenskommelse och instruktioner.